Sveska 70 2006

Гласниг Етнографског музеја

Научни радови

РЕЧ УРЕДНИКА

Vesna Marjanović

PDF (9-10)

КОГНИТИВНА АНТРОПОЛОГИЈА И НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА БАШТИНА

Bojan Žikić

PDF (11-23)

“CAPTURING THE PAST”: AN ANTHROPOLOGICAL APPROACH TO THE MODERNIST PRACTICES OF THE HISTORY PRODUCTION IN THE ETHNOGRAPHIC MUSEUMS

Marina Simić

PDF (25-41)

ВИРТУЕЛНИ ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈИ: ПРЕДВОРЈЕ МУЗЕЈА И УВОД У НАРОДНУ КУЛТУРУ

Srđan Radović

PDF (43-59)

КОМУНИКАЦИЈСКА МАНИПУЛАЦИЈА ЕТНОЛОШКОМ ИЗЛОЖБОМ

Miloš Matić

PDF (61-70)

КУВАРИЦЕ ПИРОТСКОГ КРАЈА

Saška Velkova

PDF (71-98)

ЕТНОГРАФСКА ГРАЂА У СТРУЧНОМ АРХИВУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО

Gordana Marković

PDF (99-109)

О ЈЕДНОЈ МОГУЋОЈ МУЗЕОЛОШКОЈ ТРАНЗИЦИЈИ

Saša Srećković

PDF (111-122)

ЕТНОЛОГИЈА У МУЗЕЈИМА СРБИЈЕ НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА

Živka Romelić

PDF (123-129)

ЕТНОГЕНЕЗА БАЛКАНСКИХ НАРОДА У НАУЧНОМ ДЕЛУ ПРОФЕСОРА НИКА ЖУПАНИЧА

Petar Vlahović

PDF (131-140)

„БЕОГРАДКСЕ ГОДИНЕ“ НИКЕ ЖУПАНИЧА

Vesna Dušković

PDF (141-154)

НИКО ЖУПАНИЧ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Vesna Bižić-Omčikus

PDF (155-165)

ЗНАЧАЈ ДОМОРОДАЧКОГ ЗНАЊА

Vladimir Ribić

PDF (167-174)

ДРУШТВЕНА СВОЈИНА У БЕЛГИЈИ – МАЛИ ОГЛЕД ИЗ АНТРОПОЛОГИЈЕ МЕДИЈА

Ivan Kovačević

PDF (175-182)

РАСПРАВА О КОЛОНИЗАЦИЈИ ИЗ ГОРСКОГ КОТАРА 1945. ГОДИНЕ

Branko Ćupurdija

PDF (183-193)

СТАКЕВЦИ, ПЛАНИНСКО СЕЛО У ПОГРАНИЧНОЈ ЗОНИ: СОЦИО-КУЛТУРНО СТАЊЕ СЕЛА У ПРОЦЕСУ ТРАНЗИЦИЈЕ

Gordana Gorunović

PDF (195-214)

ФЕНОМЕН ОПСЕДНУТОСТИ У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ КАО ОСНОВА ЗА ПРОДУКЦИЈУ РИТУАЛНИХ ФУНКЦИОНЕРА

Danijel Sinani

PDF (215-234)

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ КАО ВИШЕЗНАЧНА ПОТКУЛТУРА: ХАЈДУЧИЈА ИЗМЕЂУ ГРАЂАНСКЕ И НАЦИОНАЛНЕ ИДЕОЛОГИЈЕ, И ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ И НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Saša Nedeljković

PDF (235-269)

ДОПРИНОС САВКЕ СУБОТИЋ ПРОУЧАВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ТЕКСТИЛНЕ РАДИНОСТИ

Marina Cvetković

PDF (271-289)

САЛАШИ КАО СИМБОЛ ИДИЛИЧНЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ПРОШЛОСТИ

Vesna Nedeljković Angelovska

PDF (291-309)

Izaberite jezik