КОМУНИКАЦИЈСКА МАНИПУЛАЦИЈА ЕТНОЛОШКОМ ИЗЛОЖБОМ

Miloš Matić

Apstrakt: На известан начин изнуђен савременом музеолошком причом о нематеријалној културној баштини, овај рад, полазећи још увек од објеката материјалне културе, кроз расправу о теорији излагања доноси суштинско нематеријалистичко промишљање предмета и изложбе. Расправа је заснована на идеји о музеологији као информатичкој дисциплини и на антрополошки разрађеном комуникацијском концепту културе, чиме је истакнута културна информатичност предмета који је постао музеалија. Изложба је посматрана као комуникацијски процес, и то као комуникација креатора изложбе с посетиоцем, а с циљем да посетилац у крајњој линији буде трансцендиран у историјску реалност ради њене суштинске спознаје.

Ključne reči: музеалија, информација, комуникација, метонимијс- ки симбол, изложба

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 61-70