ЗНАЧАЈ ДОМОРОДАЧКОГ ЗНАЊА

Vladimir Ribić

Apstrakt: Домородачко знање се односи на свако знање које поседује нека посебна културна група или одређена група корисника ресурса на датој територији. Уважавање домородачког знања доводи до тога да се технолошки трансфер у развојној интервенцији више не види као наметање одозго, већ као заједничка потрага за унапређењима која ће бити резултат преговора. На основу употребе домородачког знања настао је проблем домородачких права на интелектуалну својину.

Ključne reči: домородачко знање, технолошки трансфер, развојна интервенција, домородачка права на интелектуалну својину

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 167-174