О ЈЕДНОЈ МОГУЋОЈ МУЗЕОЛОШКОЈ ТРАНЗИЦИЈИ

Saša Srećković

Apstrakt: Расправа о појединим изазовима за музејску делатност у Србији у периоду транзиције, односно о начину на који се ти изазови одражавају у пракси музејске установе. У времену када музеји у свету преузимају улогу центара очигледне наставе и када им реалан јавни значај расте, истовремено код нас стицајем политичких околности често доспевају у понижавајући положај. Разматрају се основне функције музеја у светлу савремених цивилизацијских токова, с нарочитим нагласком на маркетинг. Аутор есеја се залаже за својеврсну музеолошку „субверзију“.

Ključne reči: музеји, транзиција, музеологија, музејске функције, маркетинг, менаџмент, вредности, новац, тржиште, субверзија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 111-122