ЕТНОЛОГИЈА У МУЗЕЈИМА СРБИЈЕ НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА

Živka Romelić

Apstrakt: У прилогу се даје фактографско стање етнологије у музејима Србије на почетку овог века, при чему се користе и подаци добијени у анкети спроведеној у Етнолошкој секцији Музејског друштва Србије 2005. године. Резултати анкете послужили су као основ за дефинисање стратешких циљева развоја музејске етнологије, односно садржаја и форми ангажовања добровољне струковне организације каква је ЕС МДС.

Ključne reči: етнологија, музеји Србије, стање, реалне потребе, реалне могућности, 21. век, ЕС МДС

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 123-129