СЕМИНАР О ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ, МАТЕРИЈАЛНОГ И НЕМАТЕРИЈАЛНОГ НАСЛЕЂА

Marina Cvetković

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 361-364