ДРУШТВЕНА СВОЈИНА У БЕЛГИЈИ – МАЛИ ОГЛЕД ИЗ АНТРОПОЛОГИЈЕ МЕДИЈА

Ivan Kovačević

Apstrakt: Антропологија медијског чина се састоји у посматрању неког чина у релевантним аналитичким контекстима. То су: информативни и организациони контекст који се састоји из три последично повезана нивоа: уређивачког, управљачко-уређивачког и власничко-управљачког нивоа. Један, у овом случају, инцидентни медијски чин, који се састоји из грубе грешке новинара-дописника, се посматра кроз све нивое наведених контекста, да би се показало како се анализира медијски чин и гради антропологија медија.

Ključne reči: антропологија медија, новинарство, Србија, лист „Политика“, дописник

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 175-182