ЕТНОГЕНЕЗА БАЛКАНСКИХ НАРОДА У НАУЧНОМ ДЕЛУ ПРОФЕСОРА НИКА ЖУПАНИЧА

Petar Vlahović

Apstrakt: Научне расправе о етногенези балканских и других народа заузимају значајно место у научном делу професора Ника Жупанича. На Балканском полуострву открио је пелазгијски праисторијски етнички супстрат (Пелазги). Пратио је етнички развој Јелина, Фрижана, Мижана, Илира, Трачана, Албанаца, Римљана и осталог становништва на Балканском полуострву. Проучавао је све јужнословенске и словенске народе. Утврдио је да се порекло становништва Балканског полуострва научно може открити само кроз анализе научних чињеница у оквиру етно-антрополошке повезаности Европе, Азије и северне Африке.

Ključne reči: Жупанич, етногенеза, Балканско полуострво, Словени

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 131-140