НИКО ЖУПАНИЧ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Vesna Bižić-Omčikus

Apstrakt: У раду су представљени документи који се чувају у архиву Етнографског музеја у Београду и односе се на рад Ника Жупанича као кустоса у антрополошко-палеонтолошком одељењу Етнографског музеја у Београду од 1914. до 1920. године и његовим каснијим напорима да успостави антрополошке критеријуме за деловање Етнографског Инштитута, који је основан 1921. године у Љубљани.

Ključne reči: етнологија, физичка антропологија, Нико Жупанич, биографије, Етнографски музеј у Београду

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 155-165