ЕТНОГРАФСКА ГРАЂА У СТРУЧНОМ АРХИВУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО

Gordana Marković

Apstrakt: Етнолошка грађа у Стручном архиву Народног музеја Ваљево броји 87 посебних архивских јединица. У овом раду су дати изводи теренске грађе коју су прикупили први етнолози Народног музеја у Ваљеву: Љубисав Петровић и Видосава Милосављевић а приређена је само грађа која се односи на занате, обичаје, веровања и празноверице.

Ključne reči: Архивска грађа, Ваљево, занати, веровања

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 99-109