ВИРТУЕЛНИ ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈИ: ПРЕДВОРЈЕ МУЗЕЈА И УВОД У НАРОДНУ КУЛТУРУ

Srđan Radović

Apstrakt: Рад разматра проблематику интернет страница етнографских музеја као врсте музеалне комуникације, посебно имајући у виду специфичности етнографске музејске грађе. Мрежна комуникација музеја са публиком захваљујући својим техничким перформансима превазилази оквире класичне опште и комуникације едиције и постаје засебан вид музеографије који се неретко концепцијски приближава форми електронске музејске презентације која је најизраженија у варијанти тзв. „сајбер музеја“. Анализом узорка интернетских страница етнографских музеја, пре свега из региона, и то на првом месту националних музеја који баштине артефакте тзв. традицијске или народне културе, покушава се одредити адекватна форма мрежне презентације етнографских музеја с обзиром на њихов циљ представљања свеукупности културне баштине. Осим самих комуникационих квалитета интернет сајта покушава се, у првом реду, уочити обим и структура информативног капацитета интернетске презентације музеја спрам старе и нове публике у квантитативном и квалитативном смислу, тј. да ли музејски сајт публици нуди премало (страница музеја), довољно (виртуелни музеј), или превише (сајбер музеј). Полазећи од премисе да „виртуелни етнографски музеј“ не треба да прерасте у сајбер музеј, већ да треба да представља електронску капију реалног музеја, покушаће се указати на могуће путеве структурирања садржаја мрежних музејских страница као виртуелног продужетка музеја који истовремено експлицира свој фонд и поставке као и контекст у којем су артефакти настали те наставили своју егзистенцију, истовремено не замењујући реални музеј виртуелним и не одузимајући му део функција чиме би посећивање реалних музејских експозиција било делимично обесмишљено.

Ključne reči: етнографски музеј, виртуелни музеј, сајбер музеј, ин- тернет, сајт, музеографија, народна култура

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 43-59