КУВАРИЦЕ ПИРОТСКОГ КРАЈА

Saška Velkova

Apstrakt: У раду је дата класификација и каталошка обрада куварица, чешљара и шибицара, текстилних предмета који су у XX веку били уобичајени детаљи градског и сеоског ентеријера. На куварицама је примењена једноставна везилачка техника којом су изведени флорални мотиви, жанр сцене идиличног живота и писмо – поруке.

Ključne reči: куварица, чешљара, шибицара, вез, труковање, Жен- ска занарска школа у Пироту

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 71-98