ДОПРИНОС САВКЕ СУБОТИЋ ПРОУЧАВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ТЕКСТИЛНЕ РАДИНОСТИ

Marina Cvetković

Apstrakt: Савка Суботић активно учествује у јавном, друштвеном и културном животу у Аустроугарској и Краљевини Србији у другој половини деветнаестог и у првим деценијама двадесетог века. Борећи се за национална права Срба у Угарској проучава српску текстилну радиност, афирмише је и модернизује. Прва проучава прекосавско ћилимарство и текстилну орнаментику.

Ključne reči: домаћа текстилна радиност, афирмација, модернизација, национални идентитет, европски утицаји, ћилимарство, орнаментика

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 271-289