РАСПРАВА О КОЛОНИЗАЦИЈИ ИЗ ГОРСКОГ КОТАРА 1945. ГОДИНЕ

Branko Ćupurdija

Apstrakt: Већина колониста из Дрежнице и других места Горског котара је у периоду од 1945. до 1948. године пресељена у Бајмок. У тренутку док је колонизација још трајала Јавни тужилац Хрватске је, поводом одређеног броја одобрених молби за колонизацију, поставио питање тумачења чла- на 16 и 18 Закона о аграрној реформи и колонизацији, односно да ли се може дати право првенства у додељивању земље онима који су, помажући народноослободилачку борбу, материјално уништени или само борцима партизанских одреда, НОВ и ПОЈ и Југословенске армије, инвалидима ослободилачког рата, породицама жртава фашистичког терора, инвалидима прошлих ратова итд. Ово питање је позитивно решено у односу на молиоце, у складу са постојећим законским прописима. Начин на који је оно решавано баца светлост и на став званичне хрватске политике према исељавању, пре свега српског становништва, из ових крајева. Показује се да, противно увреженим предрасудама, макар у овом случају, званична државна политика настоји да ово становништво, макар једним делом, задржи у старом крају.

Ključne reči: Закон, аграрна реформа, колонизација, јавни тужи- лац, министар колонизације, Дрежница, Горски котар, Бајмок

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 183-193