„БЕОГРАДКСЕ ГОДИНЕ“ НИКЕ ЖУПАНИЧА

Vesna Dušković

Apstrakt: „Београдске године“ Нике Жупанича обухватају период 1908–1923. године. У том времену био је музеалац, палеоетнолог, физички антрополог, историчар, етнолог и политичар. Чиме се заправо највише бавио, и колико је био успешан у томе, као и колико су искуства стечена током тих година утицала на његов будући рад, покушаћу да одговорим у овом раду користећи архивске податке, објављене текстове о њему, као и неке његове радове.

Ključne reči: Нико Жупанич, Београд, музеј, етнологија, антропо- логија, политика

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2006, no. 70 (70), pp. 141-154