RAPID RESPONSE COLLECTING: ОСВРТ НА МУЗЕЈСКО ДОКУМЕНТОВАЊЕ ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19

Tijana Jakovljević Šević

Apstrakt: Брзо и правовремено сакупљање грађе је устаљени део рада појединих музеја. Међутим, тек се неколико последњих година за ову стратегију користи назив rapid response collecting. У музејски свет је под овим именом ушла кроз збирке дизајна и продукције, а данас је неизоставна при бележењу различитих дешавања која су од великог значаја за заједницу и друштво. Уочавајући историјски значај промена које је изазвала пандемија ковида 19, бројни музеји су ову стратегију имплементирали у свој рад, како би документовaли нове појаве у току њиховог трајања. Начини и резултати њене примене сагледани су кроз рад Словеначког етнографског музеја, Етнографског музеја Истре, Музеја Европских култура, Музеја Беча и Регионално-интернационалног музеја женске културе. Примена новог приступа у раду, посебно у условима здравствене кризе, донела је етичке и организационе дилеме, те су у раду представљене неке од њих, као и препоруке за безбедно и етичко сакупљање предмета у време пандемије.

Ključne reči: правовремено сакупљање грађе, rapid response collecting, пандемија ковида 19, музејске збирке

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2020, no. 84 (84), pp. 55-71