Objašnjenje u antropologiji : istorijski kontekst

Nina Kulenović

Osnovni cilj monografi je jeste nastojanje da se odgovori na pitanje kako je antropologija prešla put od discipline u kojoj se „činjenice posmatraju kao meso, indukcija kao mašina za kobasice, a nauka kao proizvod provlačenja jednog kroz drugo“ (Džarvi) do discipline koja hronično boluje od „epistemološke hipohondrije“ (Gerc). Iz perspektive istorije antropoloških teorija i metoda, a prevashodno iz perspektive opšte metodologije dopunjene perspektivom antropologije sâme antropologije rekonstruišu se kako unutrašnji (formalni, logičko-epistemološki tako i spoljašnji (sociopolitički i etički) činioci (ili njihova kombinacija) koji su uticali na ono što se u najdramatičnijem scenariju ispoljava kao zaključak o „krizi“ teorije, predmeta i metoda antropologije, „krizi“ objašnjenja u sociokulturnoj antropologiji i „krizi“ njenog naučnog statusa. Analiza sprovedena u radu ne pretenduje na megalomanski pokušaj razrešenja polemika u vezi sa objašnjenjem u antropologiji, već na to da razjasni njihove izvore, tokove i ishode.

Izdavač

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu, Odelejenje za etnologiju i antropologiju (Beograd, 2016)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja