Antropologija turizma - Nova srpska antropologija, knj. 9

Ivan Kovačević, Ana Banić-Grubišić

Zbornik Antropologija turizma predstavlja rezime bavljenja turizmom u novoj srpskoj antropologiji. Turizam, kao masovna pojava modernog doba, privukao je pažnju mnogih naučnih disciplina, uključujući i stvaranje posebne discipline koja se bavi turizmom – turizmologije. Međutim, potreba naučne analize turizma time nije iscrpljena, pogotovo što je turizmologija, uz sav naučni aparat kojim se služi, prevashodno primenjena nauka. Antropološka proučavanja turizma su primarno naučno-analitička i mogu ući u fond naučnih znanja kojima će se, potom, poslužiti primenjena nauka. Zbornik sadži dva teksta o posledicama turistizacije i odnosu turizma i identiteta u prošlosti (Dubravka Stojanović - gost istoričar) i novijem dobu (Deana Jovanović). U okviru nove srpske antropologije analitička pažnja je posvećena razvoju turizma posle Drugog svetskog rata posmatranog kroz legendu o neostvarenom turističkom razvitku (Ivan Kovačević) i turističkim putovanjim Predsednika bivše SFRJ (Marija Krstić). Noviji period kada dolazi do narastanja lokalnih manifestacija, koje imaju primarni ili izvedeni turistički karakter, istražen je u radovima o gastronomskim tradicijadama (Ivan Kovačević) i "Lovu na Besija" u Beloj Crkvi (Marko Stojanović). Etno-perspektive razvitka turizma predmet su rada o koncepcijama razvoja turizma u Knjaževcu (Jana Baćević). Dva teksta u ovom zborniku analiziraju odnos kulturne baštine i turizma i to u turistizaciji književno kreiranog transilvanijskog vampira Drakule (Ana Banić Grubišić) i turistizacije napuštenog trans-američkog autoputa "Route 66" (Ana Banić-Grubišić).

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2013)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja