Antropologija reklame - Nova srpska antropologija, knj. 6

Ivan Kovačević, Ljubica Milosavljević

Zbornik "Antropologija reklame" sadrži pet radova koji predstavljaju relevantnu analizu ovog oblika folklora savremenog društva. Prva dva rada su metodološkog i istraživačkog karaktera i u njima se teorijski i konkretno ispituje mogućnost antropološke i semiološke analize reklama. Radove (Jelene Vasiljević i Dragane Antonijević) treba posmatrati kao celinu jer daju odgovor na pitanje da li je moguća semiološka analiza reklame i koje rezultate ona daje. Ostali radovi se fokusiraju na reklame sa stanovišta prikazivanja određenih grupa u njima. Dva rada u dijahronijskoj perspektivi istražuju predstavljanja starih ljudi u reklamama (Ljubica Milosavljević), a treći tekst gosta iz istorije umetnosti, Milenke Todić, bavi se novinskim reklamama pre Drugog svetskog rata u svetlu uočavanja predstavljanja žena u reklamama.

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2013)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja