Urbane legende: Ogledi iz američkog folklora

Ivan Kovačević

Moderna tehnologija, prvenstveno Internet kao proces prenošenja naučnih informacija, omogućila je prof. Ivanu Kovačeviću da proučava američki folklor, prvenstcveno urbane legende koje su počele da privlače pažnju naučnika u drugoj polovini XX veka. Urbane legende autor tumači kontekstualizujući značenja u društvenoj realnosti Amerike u vremenu njihovog nastanka.

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2009)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja