Sveska 76 2012

Гласник Етнографског музеја

Реч уредника

Реч уредника

Vesna Marjanović

PDF (9-10)

Научни радови

СМИСАО ВЕРОВАЊА У СУДБИНУ

Bojan Jovanović

PDF (11-18)

THE EXHIBITION OF THE OTTOMAN HERITAGE – FROM COLLECTIVE MEMORY TO THE MUSEUM DISPLAY

Sirie Therese Sollie

PDF (19-41)

ОБРЕДНЕ ПОВОРКЕ, ИГРОКАЗИ И ЛИТУРГИЈСКЕ ДРАМЕ У ЗИМСКОМ ЦИКЛУСУ ОБИЧАЈА НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ

Vesna Marjanović

PDF (43-60)

ПОСЛЕДИЦЕ НЕСТРУЧНОГ ПРИСТУПА ПРОБЛЕМУ „НОВИХ РЕЛИГИОЗНИХ ПОКРЕТА“

Danilo Trbojević

PDF (61-86)

БРОЈАНИЦЕ МЕЂУ МЛАДИМА У БЕОГРАДУ

Aleksandar Pavlović

PDF (87-104)

(ДЕ)КОНСТРУКЦИЈА ИДЕНТИТЕТА: УЛОГА ДОМОВА КУЛТУРЕ У ПЕРИОДУ 1960–1990.

Vesna Đukić

PDF (135-151)

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ КРАКАРСКЕ ВЕЧЕРИ: МОГУЋНОСТИ ХРОНИКЕ У ЕТНОЛОГИЈИ И АНТРОПОЛОГИЈИ

Branko Ćupurdija

PDF (153-161)

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ У ОБНОВИ ТАШМАЈДАНСКОГ ПАРКА 2010–2011.

Jelena Miljković-Matić

PDF (163-174)

ИДЕНТИТЕТ У КОНТЕКСТУ РАЗУМЕВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Saša Srećković

PDF (175-182)

ИСТРАЖИВАЊЕ ПУБЛИКЕ XX МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА

Nataša Jovanović, Stefan Simić, Stefan Stefanović

PDF (183-192)

КОНСТРУКТИВНА РЕШЕЊА КОРПУСА ПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА

Duško Kuzović

PDF (193-212)

ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ НАОРУЖАЊА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У 19. ВЕКУ

Ranko Barišić

PDF (213-220)

НАЏАЦИ ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ЕТНОЛОШКОГ ОДЕЉЕЊА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА ВРШАЦ

Vesna Stankov

PDF (221-241)

ЗБИРКА НАРОДНИХ НОШЊИ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Vera Šarac-Momčilović

PDF (243-260)

КОЛЕКЦИЈА ЖЕНСКИХ КОШУЉА ДИНАРСКОГ ТИПА ОД КРАЈА 19. ДО СРЕДИНЕ 20. ВИЈЕКА

Danijela Đukanović

PDF (261-292)

ОРИЈЕНТАЛНО ПРСТЕЊЕ ИЗ ЗБИРКЕ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Mirjana Marinković, Irena Cijanović

PDF (293-301)

СРПСКЕ ПЕСМЕ ПЕВАНЕ У НОВОМ САДУ И ОКОЛИНИ

Danka Višekruna

PDF (303-330)

Izaberite jezik