Sveska 75 2011

Гласник Етнографског музеја у Београду

Реч уредника

Reč urednika

Vesna Marjanović

PDF (9-10)

Хроника

ДЕЛАТНОСТ У МАНАКОВОЈ КУЋИ

Dragana Stojković

PDF (251-259)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ XIX МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА

Saša Srećković

PDF (261-269)

ГОДИШЊИ САСТАНАК ICOM-овог КОМИТЕТА ЗА КОСТИМ

Mirjana Menković

PDF (271-290)

КОНФЕРЕНЦИЈА „MUSEUMS AND COMMUNITY / OUTREACH WORK“, БЕОГРАД, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР REX, 16-17. СЕПТЕМБАР 2011.

Mirjana Kraguljac Ilić

PDF (291-295)

КОНФЕРЕНЦИЈА “CONTEMPORARY COLLECTING ON HOT TOPICS”, БЕОГРАД, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РЕКС, 8–10. ЈУН 2011.

Mirjana Kraguljac Ilić

PDF (297-301)

КОНФЕРЕНЦИЈА „CONTEMPORARY COLLECTING ON HOT TOPICS – NEW ROLE OF THE MUSEUMS AND CULTURAL INSTITUTIONS“, БЕОГРАД, 8. ЈУН 2011. ГОДИНЕ

Jelena Savić

PDF (303-305)

ИЗВЕШТАЈ СА ТРИБИНЕ „СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ: АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ФИНАНСИРАЊА МУЗЕЈА: СПОНЗОРСТВО, ДОНАТОРСТВО, ФОНДОВИ И ПРОЈЕКТИ“

Jelena Savić

PDF (307-309)

Зубун 2010 – Српски фолклор у савременом модном дизајну

Mirjana Menković

PDF (311-313)

БИРО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРИЈАТА САД IV ПРОЈЕКТ (IV PROJECT) ЗА СРБИЈУ

Mirjana Menković

PDF (315-324)

Izaberite jezik