Sveska 1 2007

Гласник Етнографског института САНУ

Naučni članci

Хришћански идентитет секуларне Европе

Miroslava Malešević

PDF (9-28)

Приче о истини и толеранцији: креатори и креирани

Ljiljana Gavrilović

PDF (29-43)

Глобализација идентитета у закаснелој транзицији: представе о Европи и Србији међу студентима у Београду

Srđan Radović

PDF (45-59)

Владе Дивац – недовршена транзициона бајка

Ivan Đorđević

PDF (61-75)

Дан заљубљених као Осми март транзиционе Србије. Анализа једног (новог?) празника

Jana Baćević

PDF (77-89)

Свети Валентин vs. Свети Трифун или два у једном

Radost Ivanova

PDF (91-102)

Коришћење јавног простора од стране интравенских корисника дроге у Београду: места, управљање ризиком и навике

Bojan Žikić

PDF (103-114)

Друштвена политика према породици – подруштвљавање или крај једне историјске форме?

Aleksandra Pavićević

PDF (115-124)

Формирање социјалних типова у теорији Орина Клапа

Vesna Trifunović

PDF (125-139)

Антрополошки концепт спектакла у мрежи ритуала, светковина и догађаја

Miroslava Lukić-Krstanović

PDF (141-155)

Етнографска музејска експозиција у функцији комуникациониг процеса - пример сталне поставке Етнографског музеја у Београду

Marko Stojanović

PDF (157-170)

Уклета места и уклета пракса. Потрага за благом и уклета места. Студија случаја из Грчке

Maria Koumarianou

PDF (171-192)

Прича о циганском змају: еволуциони приступ наративима

Jelena Čvorović

PDF (205-215)

Фолклорна анегдота: између индивидуалног и колективног – теренска истраживања Срба у Медини (Мађарска)

Marija Ilić

PDF (217-232)

Српске школе и настава српског језика у Грчкој у 20. веку

Gordana Blagojević

PDF (233-244)

Клифорд Герц: једна каријера

Aleksandar Bošković

PDF (245-251)

Предавања о људској разноликости: може ли образовање променити став студената према схватању „расе“?

Goran Štrkalj, Victoria E. Gibbon, A.Tracey Wilkinson

PDF (253-258)

Izaberite jezik