Sveska 1 2008

Гласник Етнографског института САНУ

Naučni članci

Тужни тропи: могућности другачијих антропологија

Ljiljana Gavrilović

PDF (7-18)

Етнограф Вера Николаевна Харузина

Марина М. Керимова

PDF (19-36)

Чајкановићев пут од античке и народне књижевности до српске религије и митологије

Bojan Jovanović

PDF (37-51)

Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек

Ivica Todorović

PDF (53-70)

За истражувањето на народната култура

Ljupčo Risteski

PDF (71-86)

Културно наслеђе и туризам О конструисању етнографских комплекса

Станка Янева

PDF (87-100)

Идeнтитeт на продају – креирање националног идентитета за потребе туризма

Deana Jovanović

PDF (101-114)

Етнокултурне стереотипије у функцији локалних идентитета

Desanka Nikolić

PDF (115-126)

Ко су избрисани? Технике искључивања у Републици Словенији

Marta Stojić

PDF (127-144)

Аутономија жена и насиље у породици у регији Санџака: утицај религије и регије

Jelena Čvorović

PDF (145-165)

Наследноправни положај усвојеника и усвојиоца - на примеру из Врања

Jadranka Đorđević-Crnobrnja

PDF (167-179)

Животне стратегије генерација становништва словачких села у 20. веку

Peter Slavkovský

PDF (181-189)

Херцеговачке избјеглице у Боки Которској и Конавлима (1875-1878) у свјетлу нових података

Marija Crnić Pejović

PDF (191-209)

Занимања становништва рисанског краја на основу Катастра из 1704. Године

Dragana Radojičić

PDF (211-225)

Бежи бољко где певац не пева. Не-живот и ништавило у нашим народним басмама

Lasta Đapović

PDF (227-244)

Наука о народу и антропологија Човека

Ivan Kovačević

PDF (245-252)

Etnografska građa

Етнографска грађа у делу Јована Мишковића 2. део

Lasta Đapović, Biljana Milenković Vuković

PDF (245-278)

Izaberite jezik