Sveska 2 2008

Гласник Етнографског института САНУ

Naučni članci

Човек или натчовек: концепт хероја у античкој грчкој религији и/или политици

Lada Stevanović

PDF (7-22)

Време (без) смрти. Проучавање смрти у српској етнологији током друге половине 20. века

Aleksandra Pavićević

PDF (23-35)

Музеји и географије (националне) моћи

Ljiljana Gavrilović

PDF (37-52)

Од центра до периферије, и обратно: политика топонима у транзицијској престоници

Srđan Radović

PDF (53-74)

Празничне SMS честитке

Milina Ivanović Barišić

PDF (75-98)

Историјска традиција у домаћој жанровској књижевности

Ivan Đorđević

PDF (99-115)

Србија од Микија и Купиново(м) до Европе: jавни наступи и друштвена улога медијске звезде

Marijana Mitrović

PDF (117-131)

Моћ категоризације: староседеоци и досељеници југоисточног Косова

Sanja Zlatanović

PDF (133-147)

Новији турски мигранти у Србији и улога Друштва српско-турског пријатељства

Gordana Blagojević

PDF (149-157)

Утицај очинског улагања у кћерке: случај жена у Санџаку

Jelena Čvorović

PDF (159-170)

Два метода контемплације: јога и исихастичка молитва. Оглед из упоредне религије

Milica Bakić-Hayden

PDF (171-183)

Hronika

Hronika

Ljiljana Gavrilović, Ljupčo Risteski, Dragana Radojičić, Milina Ivanović Barišić, Мирко Благојевић

PDF (191-196)

Izaberite jezik