Sveska 1 2009

Гласник Eтнографског института САНУ

Naučni članci

Пут олимпијског пламена: Пекинг као чувар култа античке прошлости европских нација (I)

Miroslava Malešević

PDF (9-25)

Музички жаргон младих (I)

Sofija Miloradović

PDF (27-50)

Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе

Sanja Zlatanović

PDF (51-69)

Ревитализација етничког идентитета Немаца у Сремским Карловцима

Aleksandar Krel

PDF (71-92)

Кулинарско умеће у медијима

Dragana Radojičić

PDF (93-106)

Меснице – средњовековни назив за зимски мрсни циклус

Stanoje Bojanin

PDF (107-117)

Црвенило очију Мрачног господара

Ljiljana Gavrilović

PDF (119-133)

Типизација приватника у периоду прве транзиције: пример домаћих серија

Vesna Trifunović

PDF (135-146)

Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима на примеру српске грађе

Ivica Todorović

PDF (147-174)

Христијанизација народних обичаја - пример воловске богомоље

Milina Ivanović Barišić

PDF (175-188)

Општи принципи истраживања лексике традиционалне материјалне културе

Ljiljana Nedeljkov

PDF (189-200)

Eтнолошкa/антрополошкa научнa продукцијa у периоду транзиције

Miroslava Lukić-Krstanović, Zorica Divac

PDF (201-221)

Дани жалости и време успомена. Смрт, сахрана и сећање/памћење јавних личности у Србији у време социјализма и после њега

Aleksandra Pavićević

PDF (223-238)

Мраморови по Београду. Спомен-обележја погинулима

Lasta Đapović

PDF (239-252)

Funkcija „konkretnog Boga“

Ines Prica

PDF (253-260)

Век Леви-Строса

Aleksandar Bošković

PDF (261-268)

In memoriam

Др Никола Пантелић 1930-2009

Redakcija

PDF (329-331)

Izaberite jezik