Sveska 1 2010

Гласник Етнографског института

Naučni članci

Рађање олимпијског пламена: античка Грчка и европски идентитет (II)

Miroslava Malešević

PDF (7-25)

Aндрићева докторска дисертација у светлу односа Истока и Запада

Kim Djihyang

PDF (27-37)

Смрт у медијима

Aleksandra Pavićević

PDF (39-55)

Чији „Рођак са села“? Идеолошко читање једног медијског текста

Tijana Cvijetičanin

PDF (57-68)

Зашто се први мачићи у воду бацају? – Иконичност лексема мачка и кот (I)

Ivana S. Bašić

PDF (69-83)

Вид и виђење: режими знања и апропријација других у етнографским музејима и етнографском филму

Marina Simić

PDF (85-99)

Институционализоване хуманитарне акције и етничка дистанца на примеру Грка и Срба данас

Gordana Blagojević

PDF (101-111)

Род у природи, граматици и друштву

Jovanka Radić

PDF (113-127)

Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима

Sanja Zlatanović

PDF (129-139)

Метафоре у оквиру политичког дискурса

Jovana Diković

PDF (141-155)

Интернет као терен: пример сакупљања фолклорне грађе

Vesna Trifunović

PDF (157-168)

Приче мачванских Рома: наратив као стратегијa учења

Jelena Čvorović

PDF (185-200)

Традиција поново Стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт

Ivica Todorović

PDF (201-215)

Izaberite jezik