Sveska 78 2014

Гласник Етнографског музеја

Научни и стручни радови

Сан о лепоти и спасавање прошлости: фотографије Петра Аранђеловића

Ljiljana Gavrilović

PDF (9-20)

Фотографске приче сватовског ритуала

Borislava Vučković

PDF (21-56)

Културна биографија мијачке ношње

Violeta Cvetanoska

PDF (57-87)

Промене у обичајној пракси на примеру побратимстваа

Nataša Nikolić

PDF (89-106)

Домовински клубови и удружења наших исељеника у Аргентини

Милеса Стефановић-Бановић, Branislav Pantović

PDF (107-120)

Друмска механа треће класе у селу Годовик код Пожеге из 1900. године – између вернакуларне и академске архитектуре

Duško Kuzović

PDF (121-140)

Једноделна брвнара у Великом Крчмару

Milica Tomić

PDF (141-152)

Културно наслеђе, стваралаштво и културна партиципација – подстицаји за лонгитудинално истраживање

Maša Vukanović

PDF (153-160)

Свадбени обичаји у ваљевском крају

Gordana Pajić

PDF (161-172)

Традиционални гастрономски производи од теста из пиротског краја

Arsenije Todorović, Đorđe Psodorov, Olivera Šimurina, Dragana Plavšić

PDF (173-182)

Српски Беч

Ida Salamon

PDF (183-191)

Хроника

Међународни научни скуп „Културно наслеђе и културни туризам: музејске перспективе“ (Международна научна конференция „Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи“)

Marko Stojanović

PDF (197-200)

Десета конференција европских музејских саветника „Музејски рад – рад за музеје “ (10th European Museum Advisors Conference „Museum Work – Working for Museums“), Минхен , 06–10. јул 2014. године

Nataša Mladenović-Ribić

PDF (201-206)

Хроника поводом научног скупа „Етнос, религија и идентитет: научни скуп у част Душана Бандића“, одржаног 11. и 12. априла 2014. године на Филозофском факултету у Београду

Nevena Milanović

PDF (207-210)

Студије културе: Гласови с маргине 7–8. јун 2014, Факултет политичких наука, Београд

Bojan Marić, Miloš Ničić, Danica Jović

PDF (211-214)

Извештај с округлог стола „Уметност као пут социјализације особа с инвалидитетом“

Mirjana Kraguljac Ilić

PDF (215-218)

Извештај: 23. Међународни фестивал етнолошког филма

Marko Stojanović

PDF (219-225)

Извештај о раду Етнографског музеја у Београду у 2014. години

Miloš Matić

PDF (226-232)

Izaberite jezik