Neukroćena ''goropad'': upravljanje reprodukcijom kao kulturna praksa

Bojan Žikić

Apstrakt: Pitanje upravljanja reprodukcijom, odnosno primena zapadnih metoda planiranja porodice u ograničavanju porasta stanovništva, u nerazvijenim i manje razvijenim delovima sveta, pre svega, pojavljuje se i kao antropološki istraživački problem i to na dva načina: može se pratiti sâma politika koja se na to odnosi, ali joj se može i doprineti, putem primene antropoloških metoda i saznanja u pogledu ljudske reprodukcije. U radu se razmatraju osnovni sociokulturni činioci ljudske reprodukcije i pokazuje se značaj lokalnih konteksta u formiranju različitih konceptualizacija i praksi u pogledu toga.

Ključne reči: ljudska reprodukcija, žena; deca; populaciona politika; antropologija; društveni i kulturni kontekst

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (1), pp. 143-157