Gastarbajter kao liminalno biće: konceptualizacija kulturnog identiteta

Dragana Antonijević

Apstrakt: Na osnovu terenskim radom sakupljenih životnih priča srpskih gastarbajtera, nastojim da problematizujem pitanje njihovog kulturnog identiteta koji karakteriše osećaj liminalnosti, nepripadanja do kraja nijednoj sredini – ni zemlji matici ni zemlji imigracije. Budući da je osnovna opozicija koja određuje status, sistem vrednosti i shvatanja gastarbajtera između tamo i ovde, pristupam konstrukciji kulturne kognitivne šeme i analizi tipičnih retoričkih iskaza koji se, u varijacijama, ponavljaju kao okosnica njihovih kazivanja. Izdvajam i tumačim nekoliko najvažnijih pod-šema kroz koje se prelama životno iskustvo i osećaj identiteta naših gastarbajtera, uočavajući probleme i posledice ovog fenomena, kako u užem smislu po same gastarbajtere, tako i u širem smislu za duštvenu zajednicu kojoj pripadaju u zemlji matici.

Ključne reči: gastarbajteri, Srbija, kazivanja o životu, kulturni identitet, kulturna kognitivna šema, sistem vrednosti, liminalnost, retorički iskazi, iskustveni obrasci

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (4), pp. 1013-1033