Ekonomska isplativost etniciteta: ekonomsko ponašanje kao izraz etničkog identiteta među srpskim iseljenicima u SAD

Saša Nedeljković

Apstrakt: Ekonomski aspekt etniciteta predstavlja prilično široko polje istraživanja koje do sada u srpskoj etnologiji i antropologiji nije dovoljno proučeno. Ono obuhvata razne vrste ekonomskih veza između ljudi koji pripadaju istoj etničkoj grupi, kao i razne vrste ekonomske diskriminacije ili ekonomskog favorizovanja na osnovu etničkog identiteta. U ovom radu ću pokušati da prikažem neke opšte karakteristike ovog problema, i da preko jedne studije slučaja pokažem međuzavisnost ekonomskog ponašanja i etničkog identiteta. Prikazaću takođe i neke osobenosti društveno-političkog sistema u kome je proučavani predmet razmatran (SAD), kao i složen i višeznačan uticaj tog sistema na etnički identitet preko određenih ekonomskih postupaka. Predmet proučavanja je ekonomski aspekt etniciteta srpske dijaspore u SAD, a posebni problemi su razmatrani na primeru ekonomskog ponašanja jednog srpskog useljenika iz Rumunije.

Ključne reči: Srbi, SAD, imigranti, ekonomija, etnicitet, etnologija i antropologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (4), pp. 905-930