UPRAVLJANJE VREMENOM I NJEGOVO VREDNOVANJE STARIJIH PRIPADNIKA DRUŠTVA ZAVISNIH OD BRIGE I POMOĆI DRUGIH

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Zadatak ovoga rada bio je pokušaj da se istraže načini na koje stariji članovi društva, zavisni od svakodnevne brige i pomoći drugih, upravljaju vremenom i kako ga sve vrednuju. Kao ključni kriterijum za definisanje starosti uzeta je pripadnost ispitanika kategoriji penzionisanih lica. Na osnovu njihovih odgovora uočeno je produbljivanje problema označenog kao paradoks vremena, koji podrazumeva pojavu viška vremena u svakodnevici, suprotstavljenog doživljaju limitiranosti ljudskog veka. Ovaj paradoks uticao je na pojavu bujanja slobodnog vremena lišenog smisla, tj. mrtvog vremena. Preovlađivanje vremena bez smisla vodilo je gubljenju ključnih karakteristika slobodnog vremena, čime ono prestaje da postoji kod odabrane kategorije ispitanika.

Ključne reči: Starost, upravljenje vremenom, mrtvo vreme, slobodno vreme, zavisnost.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (2), pp. 215-231