ЕКСТРЕМНИ ТУРИЗАМ КАО НОВИ ВИД КУЛТУРНОГ АНГАЖМАНА

Violeta Cvetkovska Ocokoljić Tatjana Cvetkovski

Apstrakt: Тема овог рада је анализа пораста екстремног туризма и утицаја који медији остварују на потенцијалне туристе путем резонантних представа ризика у форми директног преноса. У раду је дато истраживање пораста елементарних непогода у последњих двадесет година, тумачење ризика и медијских слика и њихов утицај на одлуке које човек доноси приликом планирања путовања. Иако истраживања указују на смањење броја туриста у земљама са високом стопом ризика, ови подаци варирају а све чешћа је појава туристичких агенција које нуде управо овакав вид дестинација. У раду је нарочито посвећена пажња швајцарској агенцији Babel Travel, типу културно-ангажованих путовања и једном од оснивача, авантуристи и новинару Роберту Јангу Пелтону који заједно стварају примамљив маркетинг за потенцијалне екстремне туристе. Кроз опште типове ризика извршена је упоредна анализа у односу на уобичајену перцепцију ризика и охрабривање и подстицање истих у оквиру екстремног туризма.

Ključne reči: екстремни туризам, катастрофе, ризици, култура.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (2), pp. 165-187