ŽIVOT IZMEĐU NASILJA I SUPKULTURNOG GETA: LGBTTIQ OSOBE I NJIHOVA SVAKODNEVICA U SRBIJI

Isidora Jarić

Apstrakt: Tekst razmatra poziciju LGBTTIQ osoba u Srbiji danas onako kako se ona može iščitati iz empirijskog materjala prikupljenog u okviru istraživanja teme nasilja nad LGBTTIQ populacijom. Empirijsko istraživanje je sprovedeno u dve faze: na većem uzorku uz pomoć e-anketnog upitnika i na redukovanom stratifikovanom uzorku metodom produbljenog intervjua. Analiza rekostruiše nekoliko važnih tema koje mapiraju s jedne strane osnovne koordinate socijalnog položaja LGBTTIQ populacije u Srbiji, a s druge strane intimne kordinate inicijacijskih tački/momenata životnog prelaza unutar individualnih biografija pojedinačnih ispitanika.

Ključne reči: rod, seksualna orjentacija, LGBTTIQ, nasilje, Srbija.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (2), pp. 141-164