ANTROPOLOŠKI ČASOPISI U SRBIJI (2000–2010)

Ivan Kovačević

Apstrakt: Uvidom u srpsku antropološku periodiku u prvoj deceniji dvadeset prvog veka utvrđeno je da je broj časopisa više nego dvostruko veći u odnosu godinu prvog izdanja. Pomak u broju časopisa i svezaka časopisa koje izlaze u jednoj godini učinjen je obnavljanjem časopisa “Etnoantropološki problemi” i pokretanjem časopisa “Antropologija” na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Osim ukupnog broja časopisa povećan je i broj svezaka sa 2 na 12 svezaka godišnje, dok je broj naučnih članaka u časopisima sa oko 30 povećan na preko 100. Ova kvantitativna promena u potpunosti obezvređuje neobaveštenu ili zlonamernu floskulu o zaostajanju humanističkih i društvenih nauka. Naprotiv, višestruko uvećanje rezultata naučnog rada pokazuje da je sistem kvantifikacije dao početne rezultate, ali da će ti rezultati biti obezvređeni ukoliko se nastavi sa vazalskom idolatrijom časopisa sumnjive naučne kompetencije u oblasti nacionalnih i humanističkih nauka sa tzv. citatnih listi (SSCI i AHCI). Umesto izopačenosti kvantofrenije oličene u citatnim listama potrebno je uz kvantitativna merila, koja su dala određene rezultate, izgraditi neophodne kvalitativne pokazatelje koji bi delovali kao korektivni faktor.

Ključne reči: antropologija, antropološki časopisi, Srbija, kvantifikacija nauke, kvantofrenija, antropološke institucije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (2), pp. 81-90