ДЕЦА У „ИСТОПОЛНИМ ПОРОДИЦАМА“: ПРЕГЛЕД ДЕБАТЕ

Slobodan Antonić

Apstrakt: Постоје три становишта у тумачењу налаза истраживања деце која одрастају у домаћинствима истополних парова. Прва група аутора сматра да истраживања показују да нема разлике у психолошким или социјалним последицама у односу на децу која одрастају уз родитеље различитог пола. Друга, мања група аутора сматра да пажљивија анализа резултата истраживања показује да ипак постоје разлике у неким последицама по децу. Трећа, најмања група аутора сматра да извесне разлике свакако постоје, али да се оне морају прихватити као део плурализације друштва. Сам аутор у закључку указује на значај ове дебате за боље разумевање домета и ограничења искуствених истраживања у друштвеним наукама.

Ključne reči: геј бракови, искуствена истраживања, епистемолошки спорови, политика истине, друштвене борбе

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (2), pp. 61-80