PROGON VEŠTICA I SEKSUALNI ČIN U VREME SABATA

Scott E. Hendrix

Apstrakt: Tokom evropskog lova na veštice (1450-1650) kontinentom su kružile priče o “veštičjem sabatu”. Ove storije činili su zastrašujući detalji seksa i razvrata između žena i demona, o kojima su optužene žene i svedočile. Ipak, istoričari već duže vreme podsećaju da ne postoje nikakvi dokazi da se takav “sabat” ikada dogodilo. Ovaj rad razmatra ideju da je kategoriju “veštice” zapravo izmislila evropska sveštenička elita ubeđena u to da satana postoji, a priče o sabatu pričali su kako bi ukazali na ono što su mnogi videli kao stvarnu i sveprisutnu opasnost. Ovaj koncept delom je hegemonijski diskurs koji su smatrali za koristan jer je mogao da ponudi objašnjena i umanji strah.

Ključne reči: veštica, veštičarenje, sabat, Malleusmalifacarum, hegemonijski diskurs, inkvizitori, inkvizicija.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (2), pp. 41-59