Društveni činioci zdravstvene vulnerabilnosti marginalizovanih društvenih grupa

Bojan Žikić

Apstrakt: Marginalizovane društvene grupe predstavljaju deo određene apoteoze drugosti u savremenim antropološkim istraživanjima, kao grupe – kao što su izbeglice ili imigranti, na primer – koje potiču iz tuđih sociokulturnih sredina, a bivaju marginalizovane u sredinama iz kojih potiču antropolozi, ili su im te sredine bliske po sociokulturnom ustrojstvu. Marginalizovanim treba smatrati one društvene grupe koje su dovedene u takvu poziciju kontekstualno, izmeštanjem iz svega onoga što znači život po ljudskim merilima, a što postaje (dugo)trajno stanje, odnosno način života određenih ljudi, te što dovodi do destabilizacije zdravstvenog statusa njihovih pripadnika u fizičkom i psihičkom smislu. Uzroci takvim izmeštanjima jesu socijalne prirode odakle predstavljaju primarne društvene činioce zdravstvene vulnerabilnosti populacija pogođenih izmeštanjima, uključujući ratove i oružane sukobe, progone na bilo kojoj osnovi i siromaštvo, odnosno nemogućnost opstanka na osnovu resursa dostupnih u sopstvenoj socioekonomskoj sredini. Sekundarni društveni činioci zdravstvene vulnerabilnosti marginalizovanih društvenih grupa javljaju se u sredinama u kojima se pripadnici tih grupa zatiču po izmeštanju iz prethodnih sociokulturnih okruženja, proizlaze iz pravnog statusa nevoljnih pridošlica u te sredine, a odnose se na njihov otežan ili onemogućen pristup sistemu socijalne i zdravstvene zaštite koji postoji u tim sredinama.

Ključne reči: antropološka istraživanja marginalnih i marginalizovanih društvenih grupa, antropologija i javno zdravstvo, društvena isključenost, stigma, izbeglice, interno raseljena lica, imigranti, deca ulice, strukturne intervencije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (3), pp. 783-805