О МУЗЕЈУ ПОНИШАВЉА ПИРОТ

Irena Gvozdenović

Apstrakt: Музеј Понишавља Пирот налази се у кући Христе Јовановића, најбогатијег и најпознатијег трговца из Пирота у XIX веку, којем је паша у то време дозволио да изгради велелепну кућу. Кућа представља један од примера балканске архитектуре; грађена је две године и завршена 1848. год. Једна је од најзанимљивијих зграда у Србији и сматрају је архитектонским чудом које је превазишло време и простор свог настанка, а у своје време је представљала оно што зовемо модерном архитектуром. Убрајају је у ред високе архитектуре и фантастичне балканске егзотике. У Музеју се чувају предмети који су припадали Христи Јовановићу и његовим потомцима, као и предмети традиционалне културе пиротског краја. Музеј живи и укључен је у савремене потребе.

Ključne reči: Пирот, трговина, Христа Јовановић, кућа-конак, архитектура, традиција, Музеј

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 2 (2), pp. 177-194