ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА ПИРОТА И ОКОЛИНЕ

Dragoljub Zlatković

Apstrakt: Традиционална медицина користи колективно искуство и магијску праксу, болесника посматра и лечи као целину, а лековита средства тражи и налази око себе. Упркос великим ограничењима она је успевала да кроз векове и миленијуме штити здравље становништва. У њеном искуству вероватно се може наћи много тога што ће моћи да исправи и допуни савремену медицину. Традиционалну народну медицину пиротског краја и суседних области истраживао сам у периоду 1965–2007. године. То је период велике миграције сеоског становништва у градове, поготово после 1970. године, тако да су села, највише она која су далеко од комуникација, готово сасвим опустела. У оквиру тога простора највише сам истраживао Стару планину и предност давао оним селима која су дуго била изван комуникација па су најмање примала утицаје са стране кроз векове и у новије време. У уводном делу, низањем забележених примера, говорим о вредновању здравља, о васпитању за очување здравља, о односу према болести и болеснику и о народним лекарима. Затим говорим о средствима за лечење, о поступцима при лечењу и о магијској пракси као паралелном лечењу. На крају дајем називе болести, њихово лечење, а понегде и примере описа болести, а поредак појмова према азбучном редоследу сам применио свуда где је то било могуће како бих олакшао прегледност.

Ključne reči: самопомоћ, хитност, пољуљана нада, магија речи

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 2 (2), pp. 133-176