НАРОДНА НОШЊА У ВИСОКУ И ГОРЊЕМ ПОНИШАВЉУ У ЗБИРЦИ МУЗЕЈА ПОНИШАВЉА У ПИРОТУ

Saška Velkova

Apstrakt: Рад приказује народну ношњу једног дела Шопске области – Висока и Горњег Понишавља, чији је гравитациони центар Пирот. Тема је обрађена на основу анализе Збирке ношње и обуће и Збирке фотографија Музеја Понишавља, доступне стручне литературе и сопственог теренског истраживања, које је обављено у периоду од 1998. до 2004. године. Народна ношња у Високу и Горњем Понишављу је иста или слична у скоро свим селима у околини Пирота. Изузетак чине периферни делови у којим се становништво више мешало са становништвом из Бугарске. И поред тога, народна ношња, како мушка тако и женска, садржала је основна шопска обележја. Ношња у Високу и Горњем Понишављу имала је фазе развоја као и одећа у целом Шоплуку, али су промене текле спорије. Од половине XIX века до Првог светског рата ношња је била углавном непромењена или се мењао само понеки хаљетак. Одећа је израђивана од природних материјала – вуне, конопље и коже. Период после Другог светског рата одликује постепено изобичавање традиционалног начина одевања у корист савременог.

Ključne reči: Висок, Горње Понишавље, Шоплук, мушка ношња, женска ношња, накит, вуна, конопља, кожа

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 2 (2), pp. 17-91