ГОСТОПРИМСТВО И ПОЗДРАВЉАЊЕ У ПИРОТУ И ОКОЛИНИ

Irena Fileki

Apstrakt: Као видови друштвеног живота гостопримство и поздрављање представљени су на основу података прикупљених на терену у Пироту и околини приликом боравка од 2000. до 2005. године Представљене су најважније карактеристике гостопримства када су у питању породичне и сеоске прославе, годишњи празници и свакодневна појединачна дружења. Поздрављање обухвата свакодневне начине поздрављања у прошлости и данас. Ови подаци, делимично фрагментарни, сакупљени су као покушај да се покажу најважније карактеристике гостопримства и поздрављања овог краја а тек упоређивање са другим крајевима и посебно усредсређивање на сваку од ових тема омогућило би доношење конкретнијих закључака. Овако може се указати да обе теме као уске манифестације друштвеног живота поседују специфичности од којих су неке задржане на неки начин до данас бар кроз сећање старијих житеља овог краја.

Ključne reči: поздрављање, гостопримство, посете приликом сеоских и породичних слава, посете приликом годишњих празника, свакодневне посете, свакодневни поздрави, Пирот, пиротски крај

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 2 (2), pp. 9-16