ТРАДИЦИОНАЛНА И САВРЕМЕНА ИСХРАНА СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ПИРОТ

Vera Šarac-Momčilović

Apstrakt: Рад представља етнолошки запис о исхрани на крајњем југоистоку Републике Србије у ХХ и на почетку ХХI века. Предмет интересовања је традиционална и савремена исхрана српског првенствено сеоског становништва, а исхрана у граду и савремена исхрана само у оној мери колико је било неопходно да се укаже на порекло и континуитет појединих културних елемената, тј. да се успостави веза између традиционалног и савременог у култури исхране становника општине Пирот. Циљ рада је да представи савремена сазнања о исхрани у пиротском крају и да допринесе бољем познавању и очувању националног и културног идентитета његових становника. Рад је првенствено заснован на теренским подацима прикупљеним у периоду од 2000. до 2004. године систематизованим и презентованим у одељцима о исхрани сеоског и градског становништва. Циљ истраживања исхране био је да се утврде чињенице важне за стварање слике о исхрани у пиротском крају и да се њиховим сагледавањем, обрадом и публиковањем допринесе очувању традиционалне исхране као важног сегмента народне културе, те да се да допринос упознавању и очувању етно-регионалног идентитета становника овог краја.

Ključne reči: намирнице, храна, сеоска и градска исхрана, свакодневна јела, јела у посебним приликама, пиће

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 1 (1), pp. 317-408