САОБРАЋАЈ И ПРЕНОС ДОБАРА

Vjera Medić

Apstrakt: Рад је донесен у облику сређене грађе, синтезе теренских истраживања с основном темом проучавања трагова некадашње развијене саобраћајне мреже путева, чије је познавање неизоставно за разумијевање традиционалне културе, нарочито привреде у овој области. Окосницу чини велика међународна саобраћајница, Цариградски друм, уклопљен у цијелу мрежу других, мањих локалних путева, различитог усмјерења, значаја и врсте саобраћаја који се њима одвијао. Пренос и транспорт добара одвијали су се на неколико начина: помоћу људске снаге и помоћу снаге домаћих животиња. Сакупљени су подаци и о начину градње путева, савладавању препрека, о жељезничком саобраћају.

Ključne reči: саобраћајна мрежа путева, Цариградски друм, транспорт и пренос добара, савладавање препрека, жељезнички саобраћај

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 1 (1), pp. 283-315