НАСЕЉА И СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ ПИРОТ

Dragana Stojković

Apstrakt: Као један од учесника већег пројекта етнолошких истраживања пиротског краја започела сам писање текста који се односи на његово становништво и насеља под називом Насеља и становништво општине Пирот, с основном идејом да то буде етнолошко-демографска студија и да, бар у извесној мери, обједини нека од бројних досадашњих разматрања на ту тему и допринесе неким новим сазнањима. Рад садржи само приказе одабраних сегмената, с обзиром на могућ широк спектар питања која може обухватити ова тема, и поред уводног дела састоји се из шест поглавља: 1. Насеља и становништво од праисторије до средине XX века, 2. Насеља и становништво од средине XX века до данас, 3. Привреда и занимања становништва, 4. Размештај становништва и етничка слика, 5. Друштвени живот и психичке особине, 6. Демографске карактеристике.

Ključne reči: Пирот, становништво, насеља, село, град, привреда, занимања, динамика, демографске карактеристике

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2010, no. 1 (1), pp. 11-108