Mit, religija i nacionalni identitet: Mitologizacija u Srbiji u periodu nacionalne krize

Saša Nedeljković

Apstrakt: U ovom radu je učinjen pokušaj da se prouči kognitivna komponenta mitologizacije u Srbiji u periodu nacionalne krize, kako na institucionalnom tako i na individualnom nivou. Rad se bazira na istraživanju koje je započeto 1998. godine a završeno je 2000. godine, tako da obuhvata period pre NATO agresije, za vreme nje i nakon nje. Institucionalni nivo je proučavan preko tekstova ratnih izdanja časopisa "Vojska", a individualni nivo preko stavova i razmišljanja studentske populacije u Beogradu.

Ključne reči: srpska nacija, mit, nacionalizam, institucionalni nivo, individualni nivo

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (1), pp. 155-180