Muzeji i modernizacija: dres, traktor i plastična lutka

Ivan Kovačević

Apstrakt: Rad prati modernizaciju muzejskih postavki i otpore koji prate taj proces. Kroz konkretne primere izložbi Etnografskog muzeja u Beogradu iz 1986. („Kostim i rekviziti fudbalskih navijača“) i 2010. („Plastične devedesete“) i događaje koji su te izložbe pratili, ukazuje se na dugotrajan proces modernizacije i takođe dugotrajan otpor transformaciji muzejske prakse. Središnji deo rada predstavlja razmišljanje o jednoj neodržanoj izložbi koja je mogla biti prekretna u dobu u kom nije održana. Na osnovu ova tri primera može se zaključiti da je transformacija mogla biti mnogi brža i da je propuštena prilika da, na osnovu transformacije opredmećenog života koji se tezauriše, muzejska etnologija bude predvodnik modernizacije nauke koja je u tom periodu bila petrifikovana i u tematskom i interpretativnom smislu.

Ključne reči: muzej, transformacija koncepta, izložba, traktori, navijači, plastika

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (2), pp. 365-380