KULTURNI TURIZAM: HRVATSKA ISKUSTVA

Damir Demonja

Apstrakt: U članku se tumače hrvatska iskustva u kulturnom turizmu koja zahvaćaju kritičku analizu hrvatskih strategija razvoja turizma, posebno kulturnog, dosadašnje rezultate realizacije strateških prioriteta Strategije kulturnog turizma, kao i ključne državne organizacije koje se bave kulturnim turizmom u Hrvatskoj, te njihove dosadašnje učinke u provođenju Strategije. Naposljetku, navode se i obrazlažu problemi kulturnog turizma u Hrvatskoj.

Ključne reči: Hrvatska, kulturni turizam, strategije, državne organizacije, rezultati, problemi.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (1), pp. 181-205