(NE)MOGUĆNOST ISTRAŽIVANJA TRADICIONALNOG CRNOGORSKOG MASKULINITETA

Branko Banović

Apstrakt: Rodne uloge podrazumevaju standarde, očekivanja ili norme koje pojedinac treba da ispuni. Međutim, veoma je mali broj pojedinaca koji mogu dostići norme koje im društvo propisuje u vezi sa rodnim ulogama. Sa druge strane, literatura koja se bavi tradicijskim crnogorskim društvom razmatra rodne uloge, a ne konkretne pojedince – pojedince koji društveno propisane rodne uloge ispunjavaju ili ne ispunjavaju. Krenemo li na osnovu narativa o prošlosti da istražujemo tradicionalni crnogorski maskulinitet, kao rezultat istraživanja nužno ćemo dobiti model koji će sadržati veliki broj imputacija i interpretacija i koji će umnogome odudarati od realnosti prošlog života – što dalje implicira nemogućnost pozicioniranja crnogorskog maskuliniteta na osi tradicionalno/moderno. Ipak, to ne umanjuje funkcionalni potencijal datog modela u determinisanju savremenih društvenih odnosa.

Ključne reči: Model, "Model deformacije rodne uloge", odstupanje, konstrukt, univerzalni heroj, BMS, MRNS, "paradoks postkulturne antropologije", tradicionalno/ moderno

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (1), pp. 161-180