ПОСТАНАК НАЦИОНАЛНОГ ЛИДЕРА. ПОЛИТИЧКА МОБИЛИЗАЦИЈА СРПСКИХ КОМУНИСТА У ДРУГОЈ ФАЗИ "АНТИБИРОКРАТСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ"

Vladimir Ribić

Apstrakt: У овом раду ћу анализирати конкретне акције и легитимације, као и елементе акционе и легитимацијске основе политичке мобилизације српских комуниста спроведене у другој фази "Антибирократске револуције", која је започета након одржавања Осме седнице ЦК СК Србије, у септембру 1987, а окончана тријумфалним митингом на Газиместану, поводом шестстоте годишњице Косовске битке, 28. јуна 1989. године. Захваљујући успешном повратку државног јединства Србије, Слободан Милошевић је консолидовао своју власт као неприкосновени национални лидер.

Ključne reči: политичка мобилизација, српски комунисти, "Антибирократска револуција"

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (1), pp. 85-115